Saturday, August 29, 2009

ارتش اشکانیان

شنبه ۷ شهریور ۱۳۸۸

۱- معرفی کتاب
کتاب دومی که ترجمه کرده‌ام و در دست انتشار است درباره‌ی ارتش اشکانیان و ساسانیان است. این کتاب نوشته‌ی پیتر ویلکاکس است و جلد سوم از مجموعه‌ای است به نام «دشمنان روم».

ترجمه‌ی این کتاب در بهار ۱۳۸۸ پایان یافته و امیدوارم تا پایان امسال ۱۳۸۸ خ. / ۲۰۰۹ یا آغاز ۲۰۱۰ م. در کتابفروشی‌ها باشد.

۲- محتوای کتاب

این کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که بخش اول به اشکانیان می‌پردازد و بخش دوم به ساسانیان. در بخش اشکانیان تنها به نبرد کارای (Battle of Carrhae) پرداخته شده که در آن رستم سورِن-پَهلَو - که در نوشته‌های غربی به اشتباه به نام سورنا خوانده می‌شود - توانست سپاه سی هزار نفری مارکوس لیسینوس کراسوس رومی را به تمامی تارومار کند و خود کراسوس و پسرش فاببیوس پوبلیوس را بکشد. این شکست برای روم بسیار سنگین بود.

متاسفانه این پیروزی چشمگیر رستم باعث رشک و هراس اُرُد دوم، شاهنشاه اشکانی، شد و اندکی پس از این نبرد، رستم به فرمان ارد کشته می‌شود.

Saturday, August 15, 2009

انتشار اسواران ساسانی

شنبه ۲۴ امرداد ۱۳۸۸

به زودی کتاب اسواران ساسانی در دسترس علاقه‌مندان به تاریخ ایران قرار خواهد گرفت و در کتابفروشی‌ها پخش خواهد شد.


asvaran Persian cover