Tuesday, April 13, 2010

سرمت‌ها

فروردین ماه ۱۳۸۹

۱- معرفی کتاب
همان طور که پیشتر نوشتم کتاب بعدی که در دست ترجمه دارم درباره‌ی «سرمت»ها (Sarmatians) است که از شاخه‌های ایرانیان سکایی هستند.


نویسنده: ریچارد برزیزینسکی
ناشر: اسپری
سال: ۲۰۰۲ م.

۲- محتوای کتاب
در این کتاب نخست به بررسی گروه‌های مختلف سرمت‌ها می‌پردازد از جمله سائورمت‌ها که پیش از سرمت‌ها بودند و ردپای آنان را در اوستا می‌یابد. سپس به زیرگروه‌های سرمت‌ها مانند الان‌ها را معرفی می‌کند. بخش سوم به ظاهر و پوشاک سرمت‌ها و سازماندهی ارتش‌های آنان می‌پردازد. بخش چهارم و پنجم و ششم کتاب به سلاح‌های سرمت‌ها و شگردهای جنگی آنان اختصاص داده شده است. در این میان به نبردهای سرمت‌ها با رومیان نیز پرداخته شده است. بخش پایانی کتاب به میراث سرمت‌ها مانند ریشه‌های ایرانی/سرمتی افسانه‌ی شاه آرتور و شمشیر اکسکالیبر و ... می‌پردازد.